| Regisztráció | Tensi katalógusok | Telefonos ügyfélszolgálat: +36 1 345-1505

COSTA BIZTOSÍTÁS

 

Általános feltételek

Biztosítási feltételek

Fedezet

Mi a teendő kárigény esetén?

Benyújtandó dokumentumok

Kárigény összefoglaló

A biztosítási szolgáltatások és biztosítási összegek összefoglaló táblázata

A biztosítótársaságra vonatkozó információk

 

ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK

 

A Costa Cruises S.p.A.az utazási biztosításokra szakosodott Mondial Assistance Biztosítótársasággal együttműködve kidolgozott egy különösen kedvező szerződéses feltételeket tartalmazó biztosítási szerződést a külföldi (nem olasz) Costa-utasok részére.

A biztosítási kötvényt (kötvényszám: 172.061) a Costa Cruises és a Mondial Assistance megállapodása alapján letétbe helyezték hajótársaságnál. A biztosítási szerződés teljes szövege megtekinthető a www.mondialassistance.it weboldal ‘PARTNER & FRIENDS’ menüpontjában.

A biztosítás díja (7 euró/fő) a hajóút részvételi díjával együtt kerül kiegyenlítésre.

A biztosítási szerződésre nézve az olasz törvények, a jelen általános feltételek, továbbá a kötvény különös és speciális feltételei tekintendők irányadónak. Az említett törvények és feltételek önálló egységet alkotnak és kizárólag az ebben a dokumentumban rögzített kockázatokra fedezetet nyújtó biztosítás alapját képezik.

A biztosítási szerződés végrehajtásával és értelmezésével kapcsolatban felmerülő jogviták az olasz bíróság hatáskörébe tartoznak.

 

BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK

 

FOGALOM-MEGHATÁROZÁSOK

 

BIZTOSÍTOTT: az a személy, akinek érdekeit a biztosítás védi, vagy az összes olyan személy, akinek a jelentkezését elfogadták a Costa Cruises S.p.A. által szervezett hajóútra.

 

SZERZŐDŐ FÉL: Costa Cruises S.p.A. (Piazza Piccapietra, 48 - 16121 Genova, Olaszország), a továbbiakban: Costa Cruises.

 

CÍM: a Biztosított fő ügyintézési és levelezési címe.

 

ÖNRÉSZ: a kár Biztosított által fizetendő, fix összegként vagy százalékosan meghatározott része.

 

BALESET: objektív módon észlelhető, balesetből, erőszakos vagy külső behatásból eredő, halálhoz vagy maradandó rokkantsághoz vezető sérülést okozó esemény.

 

EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓ: állami vagy magánkézben lévő egészségügyi intézmény, mely rendelkezik az érvényben lévő jogszabályokban előírt engedéllyel kórházi szolgáltatások nyújtására. Az alábbiak nem minősülnek egészségügyi intézetnek: gyógyfürdők, idős személyeket gondozó otthonok, idült betegek gondozására szakosodott intézetek vagy szanatóriumok, valamint alapvetően diétára, fizikoterápiára és rehabilitációra szakosodott intézmények.

 

LAKCÍM: a Biztosított állandó lakhelyének címe.

 

FELVÉTEL: egészségügyi intézménybe való felvétel legalább egyéjszakás benntartózkodással (a nappali kórház és a baleseti ügyelet nem tartozik ide).

 

TÁRSASÁG: A Mondial Assistance Italia S.p.A., továbbiakban: Mondial Assistance.

 

UTAZÁS: a Costa Cruises által a Biztosítottnak eladott hajóút, amely magában foglalja a hajón való szállást, transzfert és kirándulásokat (bizonyos hajóutaknál a repülőutat is) a szerződésben vagy az utazási dokumentumon feltüntetettek szerint.

 

AZ ÖSSZES BIZTOSÍTÁSRA ÉRVÉNYES FELTÉTELEK

 

Hatályba lépés napja, lejárat, hatály

 

A szolgáltatások és a biztosítási fedezet érvénybe lépése és érvényessége:

 

 • Csomagbiztosításra, személyi segítségnyújtásra, orvosi költségekre, utas-felelősségbiztosításra, jogsegélyre, a hajóút megszakítására, repülőjárat késésére

- külföldi Biztosított esetén a beszállástól a hajóút teljes időtartamára.

- turisztikai, tanulmányi vagy üzleti célú hajóutak esetén a hajóút megkezdésétől számítva legfeljebb 60 napos időtartamra;

- repülőjárat késése esetén a fedezet az indulás előtt a Costa Cruises által a Biztosítottal közölt utolsó hivatalos időponttól hatályos;

- a különböző fedezettípusokra megadott és a „Szolgáltatások és biztosítási összegek táblázatá”-ban közölt összeg erejéig.

 

 • Kirándulásokon és túrákon bekövetkező balesetekre

A biztosítási fedezet akkor kezdődik, amikor a Biztosított leszáll a hajóról, és érvényben marad a megvásárolt szolgáltatások (kirándulások és túrák) igénybe vételéhez szükséges időtartamra, egészen addig az időpontig, amikor a beszállás megkezdődik.

 

FEDEZET

 

1. CSOMAG (kivonatos feltételek)

 

Csomag – a Mondial Assistance személyenként 2.600 euró biztosítási összeg erejéig kifizeti a Biztosítottnak a lopás, tolvajlás, rablás, tűz, folyadék-kiömlés és -szivárgás következtében vagy a csomag légitársaság általi vissza nem szolgáltatása miatt közvetlenül felmerülő lényeges kárt.

 

Alapvető dolgok vásárlása – A Mondial Assistance a biztosítási összegen felül, biztosítási időszakonként legfeljebb 400 euró összegig - az induló repülőjárat valamely célállomásán érvényes hivatalos érkezési időt figyelembe véve - megtéríti a Biztosított számára az olyan dolgok vásárlása miatt igazoltan felmerülő költségeket, amelyekre abból adódóan van szükség, hogy a légitársaság több mint 8 órán át nem szolgáltatja vissza a csomagokat. A biztosítási fedezet az első repülőtéri check-in időpontjától érvényes, és az utolsó check-in előtt szűnik meg.

 

Az alábbi dolgokra nem érvényes a biztosítás:

 • bármely formában lévő pénz
 • bármilyen értékpapír, dokumentum, csekk, utazási csekk és hitelkártya
 • érme, bélyeg, műalkotás, gyűjtemény, minta, katalógus, áruk, utazási dokumentumok
 • harmadik félre (pl. szálloda, légitársaság stb.) bízott audio, audiovizuális, fotó-, film- és optikai berendezések
 • professzionális eszközök, személyi számítógép, mobiltelefon és PDA, fegyverek, sisakok és autórádiók.

 

A kártérítés határa

Tárgyanként az alábbi maximális kártérítési összeg fizethető:

 • bőrönd és utazótáska, ruhanemű, személyes tárgyak, amelyeket a Biztosított a hajóútra magával visz: darabonként 300 euró
 • ékszer, értéktárgy, óra, bunda: darabonként 400 euró és összesen 800 euró
 • fotó-, film- és optikai berendezések (egy darabnak minősül): darabonként 500 euró
 • sportfelszerelés: darabonként 600 euró
 • rokkantak számára szolgáló egészségügyi eszközök: darabonként és összességében 2.600 eurónak megfelelő összeg
 • kisgyermekek számára szolgáló eszközök [pl. mély vagy ülő babakocsi]: darabonként 400 euró.

 

 

2. EGÉSZSÉGÜGYI SEGÉLYNYÚJTÁS ÉS ORVOSI KÖLTSÉGFEDEZETI BIZTOSÍTÁS (kivonatos feltételek)

 

A Mondial Assistance a hajóút során bajba került Biztosított rendelkezésére bocsátja a biztosítótársaság egészségügyi és szervezeti létesítményeit, amelyek a helyi és fedélzeti orvosokkal együttműködve érvényre juttatják a biztosítást és az adott eset kezelésére nézve általuk legmegfelelőbbnek tartott segítségnyújtási szolgáltatásokat, úgymint

 • Telefonos orvosi konzultáció.
 • Külföldi szakorvos megjelölése.
 • Szállítás – hazaszállítás egészségügyi okokból.
 • Az összes családtag vagy egy útitárs egyidejű hazajuttatása azt követően, hogy a Biztosítottat egészségügyi okokból haza kellett szállítani, vagy a Biztosított elhalálozott.
 • Kiskorú biztosított kísérővel történő hazajuttatása.
 • A Biztosított, az összes családtag és egy útitárs idő előtti hazajuttatása abban az esetben, ha otthon valamelyik családtag meghalt vagy életveszélyes állapotban kórházba került.
 • Oda-visszaút valamely családtag számára, hogy a Biztosítottnak segítséget nyújtson 10 napnál hosszabbkórházi tartózkodás esetén. A Mondial Assistance ezen túlmenően legfeljebb 10 napon át legfeljebb napi 100 euró összegben megtéríti a szállodai költségeket (szállás és reggeli).
 • Meghosszabbított szállodai tartózkodás költségei legfeljebb 10 napon át legfeljebb napi 100 euró összegben (szállás és reggeli).
 • A lábadozó Biztosított hazajuttatása, amennyiben egészségi állapota nem teszi lehetővé, hogy az eredetileg tervezett utazási eszközzel térjen haza. Ez a fedezet összesen 1.000 euró erejéig a családtagokra és egy útitársra is kiterjed.
 • Az adott helyen nem kapható, de Olaszországban törzskönyvezett sürgős gyógyszerek felkutatása és eljuttatása.
 • Tolmács biztosítása max. 8 órás munkaidőben.
 • Sürgős üzenetek továbbítása.
 • A biztosítótársasággal való kapcsolatfelvétel telefonköltségének megtérítése 100 euró erejéig.
 • Holttest szállítása.
 • Előleg max. 8.000 euró összegben.

 

Az orvosi költségeket fedező biztosítás célja

Előzetes megkeresés esetén a Mondial Assistance a megadott, eseményenként és időszakonként értendő összeghatárig biztosítja az alábbiakat:

 

1. Kórházi és műtéti költségek közvetlen megfizetése 50.000 euró összegig.

 

2. A fedélzeten felmerült orvosi költségek közvetlen megtérítése 5.000 euró erejéig.

A fedezet addig tart, amíg a Biztosítottat a kórházból ki nem engedik, illetve amíg a Biztosított a Mondial Assistance orvosainak megfellebbezhetetlen véleménye alapján hazaszállítható állapotba nem kerül. Abban az esetben, ha a biztosítótársaság nem tud közvetlen kifizetést teljesíteni, a költségeket megtérítik, feltéve, hogy azokat a biztosítótársasággal előzetesen – de semmiképpen sem a Biztosított kórházból való távozása után – jóváhagyatták. Nem jár költségtérítés, ha a Biztosított, ill. családtagjai a biztosítótársasággal nem lépnek kapcsolatba.

 

3. 2.000 euró összeghatárig az alábbi költségek megtérítése

 • szállítás a biztosítási esemény helyszínéről az elsősegélynyújtó egészségügyi intézménybe vagy a beteget először felvevő egészségügyi központba
 • tengeri kutatás és mentés.

 

4. 1.000 euró összeghatárig az alábbi költségek megtérítése

 • orvosi vizsgálatok
 • orvosok a fedélzeten
 • gyógyszerek, amennyiben azokat orvos által felírt recept igazolja
 • járóbeteg-ellátás
 • egészségügyi ellátás 60 napon belül, amelyre az utazás közben adódó biztosítási esemény közvetlen következményei miatt van szükség.

 

5. Sürgős fogászati kezelés költségeinek megtérítése 200 euró összeghatárig.

 

Az összes költségtérítésnél kárigényenként 60 euró a fix önrész.

 

 

3. JOGSEGÉLYSZOLGÁLAT (kivonatos feltételek)

 

 • Óvadék 25.000 euró összeghatárig a Biztosított külföldön tanúsított gondatlan magatartása esetén.
 • Ügyvéd felkérése 5.000 euró összeghatárig magánjogi viták helyi rendezésére.

 

 

4. AZ UTAZÁS MEGSZAKÍTÁSA (kivonatos feltételek)

 

A Mondial Assistance által szervezett alábbi segélynyújtó szolgáltatások bármelyikének igénybe vételekor:

a) szállítás – hazaszállítás egészségügyi okokból

b) idő előtti visszatérés

c) holttest hazaszállítása.

A Mondial Assistance a Biztosított, a családtagok vagy egy útitárs részére kártérítést fizet az igénybe nem vett arányos nyaralásért, legfeljebb 5.200 euró összegben, a címre/lakóhelyre történő visszatérés napjától számítva.

 

Rendelkezések és korlátozások

A kártérítést legfeljebb 5.200 euró összeg erejéig úgy számítják ki, hogy az utazás egyéni részét alapul véve elosztják azt az utazás napjainak számával, és megszorozzák a hajóútból még hátralévő napok számával (időarányosan), nem számítva bele a visszatérés napját.

 

 

5. REPÜLŐJÁRAT KÉSÉSE (kivonatos feltételek)

 

Kártérítés

Ha a járat a légitársaságnak felróható okból vagy előre nem látható okokból – úgymint sztrájk, a repülőtér túlzsúfoltsága, időjárási viszontagságok stb. – késik az utas/Biztosított számára az utazási dokumentumokban vagy foglalási faxon a Costa Cruises által vagy megbízásából közölt hivatalos menetrendhez képest, a Mondial Assistance a Biztosítottat az első kiutazás és/vagy visszautazás első 8 teljes órás késedelme után 150 euró összegben kárpótolja.

 

75 %-os hajóútköltség-visszatérítés

A 7.1.1. pontban írtak alternatívájaként, ha a járatkésés az első kimenő járatnál meghaladja a 8 teljes órát, és emiatt a Biztosított nem tud felszállni a hajóra, a Mondial Assistance visszatéríti a hajóút teljes (adminisztrációs költségek, biztosítási díjak, repülőtéri/kikötői illetékek és vízumok nélküli nettó) összegének 75 százalékát.

 

 

6. KÖTELEZŐ SZEMÉLYI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS  (kivonatos feltételek)

 

A Mondial Assistance megtéríti az olyan összegeket, amelyeket a Biztosítottnak a jogszabályok szerint személyi felelősség alapján ki kell fizetnie harmadik félnek véletlenül okozott sérülésért vagy kárért kártérítésként (tőke, kamat és költségek), illetve a biztosítási kötvény élettartama során bekövetkező véletlen, magánéleti eseményekből adódó halál, személyi sérülés és dologi kár esetén, azzal a megszorítással, hogy ez nem vonatkozik a szakmai tevékenységből adódó felelősségre. Hasonlóképpen, a biztosítás fedezi az alábbiakból eredő károkat is:

–    háziállatok birtoklása

–    kerékpár, járművek és 6,5 m-nél nem hosszabb motorgépjárművek, golfkocsi birtoklása és használata

–    lovak és más nyergelhető állatok használata a tulajdonos beleegyezésével

–    nem professzionális sportolás, ezen belül versenyek, általában vett szabadidős tevékenységek.

 

Felső határ

Eseményenként és biztosítási időszakonként

 • 25.000 euró dologi kárért és állatok sérüléséért
 • 100.000 euró embernek okozott testi sérülésért.

 

Önrész

A dologi kár és az állatoknak okozott sérülés esetén a biztosításra a kárösszeg 10 százalékának megfelelő, de kárigényenként legalább 250 euró értékű önrész alkalmazandó.

 

Rendelkezések és korlátozások

A biztosítási fedezet az adott kockázat fedezésére szolgáló esetleges egyéb személyi felelősségbiztosítás tekintetében második kockázatként érvényes.

 

Földrajzi érvényesség

A biztosítás az egész világra érvényes, kivéve az Egyesült Államok és Kanada területén a Biztosított ellen elkövetett káreseményekre.

 

 

7. BALESETEK – (kivonatos feltételek)

 

A Mondial Assistance biztosítja a Biztosított által szárazföldi kiránduláson elszenvedett olyan baleseteket (kivéve a repülési baleseteket), amelyek az előfordulás napjától számított egy éven belül halálhoz vagy maradandó rokkantsághoz vezetnek. A Mondial Assistance ezenkívül biztosítja a beteg vagy öntudatlan állapotban, tapasztalanság, meggondolatlanság vagy hanyagság – ide értendő a súlyos hanyagság is – folytán elszenvedett baleseteket is. A Mondial Assistance figyelembe veszi továbbá a következő baleseteket:

 • nem betegség miatt bekövetkező fulladás
 • anyagok lenyeléséből vagy felszívódásából adódó akut mérgezés
 • vízbe fulladás
 • lehűlés vagy fagyás
 • lnapszúrás vagy hőguta

 

A Mondial Assistance nem veszi figyelembe a következő baleseteket:

 • sérv, kivéve az erőlködésből adódó hasi sérvet
 • bármilyen szívroham

 

Érvényesség napja és időtartama

A biztosítási fedezet attól az időponttól érvényes, amikor a Biztosított a hajóról a szárazföldre lép, addig marad érvényben, amíg igénybe veszi a megrendelt szolgáltatásokat (kirándulás és túra), és akkor veszti érvényét, amikor a hajóra való visszatérés érdekében megkezdődik a beszállítás.

 

Biztosítási összeg:

 • 25.000 euró halál esetén
 • 25.000 euró maradandó rokkantság esetén.

 

Önrész

Maradandó rokkantság esetén nincs kártérítés, ha az önrész nem éri el a teljes összeg 5 százalékát. Ha azonban meghaladja ezt a százalékot, a kártérítést csak az említett érték feletti százalékra fizetik ki.

 

Kedvezményezettek

Törvényes és/vagy végrendelet szerinti örökösök.

 

 

8. KÁRIGÉNY ESETÉN

 

A kárigény benyújtásával kapcsolatos szabályok és előírások megtalálhatók:

 • a www.costacruises.it honlapon
 • a www.mondial-assistance.it honlap ‘Partners & Friends’ lapján anool nyelven
 • az itt következő tájékoztatóban, mely a www.mondial-assisance.it honlapon lévő angol nyelvű tájékoztató alapján készült.

A segélyszolgálattal kapcsolatos összes eseménynél fel kell venni a kapcsolatot a Biztosító társasággal a biztosítási okiraton kiemelt telefonszámon.

 

MI A TEENDŐ, HA

 

A/ a hajóút során szükségessé válik az alábbiak valamelyike?

 • Gyógyellátás / Kórházi ápolás
 • Jogsegély
 • Otthoni közeli hozzátartozónak nyújtandó segítség
 • Járművel kapcsolatos segítségnyújtás – Biztonságos betegszállítás

 

A Biztosítottnak (vagy képviselőjének) érintkezésbe kell lépnie a Mondial Assistance Segélyszolgálattal (az év minden napján éjjel-nappal hívható telefonszám: +39 02 266 09 140).

 

A következő adatokat kell megadni:

 • Kötvényszám: 172.061
 • Az esemény körülményei és helye
 • Vezetéknév és keresztnév
 • Kapcsolattartási telefonszám

 

B/ visszatérítési igény merül fel? Pl.

 • Poggyászkár
 • Közvetlenül felmerült gyógyászati költségek [nem kórházi ellátásból származók]
 • Útlemondás
 • Hajóútról való lemaradás
 • Repülőjárat késése
 • Harmadik félnek okozott kár
 • Balesetek

 

Hazaérkezés után a Biztosítottnak azonnal be kell jelentenie kárigényét a Mondial Assistance számára az alábbiak szerint:

 

 • Postai úton

Mondial Assistance
P.o.Box 13312
Via Bonghi 3/7
20141 Milano, Italy
 

 • Interneten

www.ilmiosinistro.it
         

A kárigény bejelentésekor a következő adatokat kell megadni:

 • Kötvényszám: 172.061
 • Az esemény körülményei és helye
 • Vezetéknév és keresztnév
 • Adókód és cím
 • A Biztosított bankszámlaszáma (IBAN) és a számlavezető bank SWIFT azonosítója
 • Dokumentumok a Mondial-Assistance előírása alapján (ld. a Benyújtandó dokumentumok c. fejezetben)

 

Figyelem! A Biztosított banki adatainak és adószámának pontos megjelölése nagyon fontos, hogy a kártérítés banki átutalással kifizethető legyen – akár időben történő és biztonságos rendezése érdekében.

 

 

BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUMOK

 

GYÓGYÁSZATI KÖLTSÉGEK VISSZATÉRÍTÉSE

 • orvosi igazolások vagy az eseményt igazoló dokumentumok;
 • a már felmerült költségeket igazoló eredeti dokumentum.

 

POGGYÁSZ

Fuvarozói hiba, csomag visszajuttatás késlekedése vagy poggyász tartalmának ellopása esetén:

 • a megfelelő repülőtéri hivatal (elveszett és megtalált csomagok) által készített poggyászjelentést (Property Irregularity Report);
 • a repülő- és poggyászjegyek másolata;
 • alégitársaságnak küldött panaszlevél másolata;
 • a légitársaság végleges válasza, amely megerősíti a késve leszállított poggyász megérkezési dátumát és idejét
 • a poggyász tartalmának visszajuttatása és/vagy ellopása illetve elvesztése, valamint a rendezett összeg;
 • az átvett és vissza nem adott, vészhelyzetben vásárolt dolgok részletes jegyzéke;
 • a vészhelyzetben vásárolt személyes holmik eredeti számlái.

 

Poggyászsérülés esetén:

 • a légitársaság részéről:a megfelelő repülőtéri hivatal (elveszett és megtalált csomagok) által készített poggyász kárjelentés (Property Damage Report);
 • a fuvarozó részéről:a hajótársaság által kibocsátott eredeti dokumentum, amely rögzíti a kárt.
 • Javítási számlák, vagy pedig szakmai megbízott vagy szakember által fejléces dokumentum formájában kiállított tanúsítvány arról, hogy a sérült poggyász nem javítható.


Lopás vagy rablás esetén:

 • az esemény helyszínén az illetékes Hatóságok által készített jegyzőkönyv másolata az eltulajdonított dolgok részletes jegyzékével és értékével;
 • csak lopás esetén: a felelős fél (fuvarozó, szálloda stb.) számára küldött panasz másolata és a kapott válasz.

 

HAJÓÚTRÓL VALÓ LEMARADÁS

 • Foglalást igazoló dokumentum.

 

REPÜLŐJÁRAT KÉSÉSE

 • a repülőjárat késedelmes indulását és az azt követő változásokat igazoló hivatalos közlemény, amelyet a hajótársaság adott ki.

 

Ezen kívül, kizárólag a hajóút fedezet 75%-ának visszatérítése esetén

 • foglalást igazoló dokumentum
 • fizetést igazoló nyugta.


A hajótársaság a Biztosított nevében benyújtja a légitársaság által kiadott írásos igazolást, amely közli az okot és a tényleges késési időt.

HARMADIK FÉLNEK OKOZOTT KÁRRA VONATKOZÓ FELELŐSSÉG

 • a másik fél írásos kérése a kár számszerűsítésére;
 • hivatalos nyilatkozat arról, hogy az adott kockázatra már más kötvények is léteztek.


BALESETEK

 • első és későbbi orvosi igazolások a sérülések állapotáról.
 • a jogosultaknak és/vagy kedvezményezetteknek azonnal értesíteniük kell a Mondial Assistance segélyszolgálatot
 • amennyiben a baleset következtében a Biztosított elhunyt vagy ez a kezelési időszakban következik be.

 

Minden káreseménynél fontos az alábbiak figyelembevétele:

 • Minden kért dokumentumot el kell juttatni a Mondial Assistance számára. Részleges vagy hiányos dokumentumok esetén nem történik meg a kárigény rendezése, mivel az csak az összes dokumentum beérkezésekor lehetséges.
 • Csak a Mondial Assistance társaságtól kapott nyomtatott űrlapot használja a dokumentumok elküldésére a baleset bejelentése után.
 • Bejelentés alatt a balesetről szóló közlést értjük, vagyis azt, hogy a biztosított köteles értesíteni a Mondial Assistance társaságot (a dokumentumok küldése más időpontban történik).
 • Ezen túlmenően a Mondial Assistance fenntartja annak jogát, hogy további dokumentumokat kérjen be, ha ezt célszerűnek látja az adott kárigény elbírálásához.

 

 

KÁRIGÉNY ÖSSZEFOGLALÓ

 

Fedezet

Bejelentés módja

(baleset bejelentése)

Bejelentés időpontja Dokumentumok továbbításának módja
 • Poggyász
 • Gyógyászati költségek
 • Hajóútról való lemaradás
 • Repülőjárat késése

www.ilmiosinitro.it

 

 

 

A hajóútról való visszatérést követően azonnal
 

Postai küldeményben a következő címre:

Mondial Assistance Italia S.p.A. Ufficio Liquidazione Sinistri Costa Crociere
P.o.Box 13312

via Bonghi 3/7

20141 Milano, Italy

P.o.Box 13312
via Bonghi 3/7

20141 Milano, Italy

 • Harmadik félnek okozott kár
 • Baleset

P.o.Box 13312
via Bonghi 3/7

20141 Milano, Italy

 • Gyógyellátás és kórházi ápolás
 • Jogsegély
 • Otthoni közeli hozzátartozónak nyújtandó segítség
 • Járművel kapcsolatos segítségnyújtás – Biztonságos szállítás

Lépjen kapcsolatba az év minden napján éjjel-nappal hívható Segélyszolgálattal a +39 02 266 09 140 telefonszámon!

 

 

A BIZTOSÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS BIZTOSÍTÁSI ÖSSZEGEK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

 

Fedezet Biztosítási összeg (euró)

Gyógyellátás (akár légi mentőszolgálat is az „egész világra”)

lásd a fedezetről szóló részletes adatokat
Gyógyászati, kórházi és műtéti költségek Összesen 58.200
Az alábbi korlátokkal:  
közvetlenül fizetett kórház 50 000
kórház külföldi kórházi kezelés és közvetlen fizetés esetén 5 000
szállítás az esemény helyszínéről a gyógykezelést nyújtó központba 2 000
egyéb költségek 1 000
sürgősségi fogorvosi ellátás 200
Poggyász

Kár: 2 600

Legalapvetőbb szükségletek: 400

Baleset „utazások és túrák”*

Halál: 25 000

Személyi sérülés: 25 000

Utazó - harmadik félnek okozott kár

Személyi sérülés 100 000

Vagyoni kár/állatok sérülése: 25 000

Jogsegély

Ügyvéd: 5 000

Óvadék: 25 000

Induló és érkező repülőjáratok késése 8 órán túl

 • Csak induló repülőjáratok 8 órán túli késésének megtérítése
 • Hajóút megtérítése (amennyiben a késés miatt az utas nem tud időben hajóra szállni)

 

150

Arányosan 75%

Hajóútról való lemaradás Arányosan max 5 200

 

* A lehetséges balesetekkel kapcsolatos teljes körű tájékoztatás megtekintéséhez kérjük, látogasson el a www.ilmiosinistro.it honlapra.

 

Ennek a „Tájékoztatónak” az a célja, hogy a Szerződő (a biztosítási szerződést aláíró természetes vagy jogi személy) és a Biztosított a szerződés (biztosítási szerződés) aláírása előtt megkapja az összes szükséges információt a 2005. szeptember 7-i 209. számú rendelet 185. cikkelyében írtak szerint.

 

A BIZTOSÍTÓTÁRSASÁGRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

 

 • A társaság neve és jogi státusza

A Biztosítótársaság a MONDIAL ASSISTANCE ITALIA S.p.A.

 

 • Székhelye

Piazzale Lodi, 3 - 20137 Milano (Olaszország)

 

 • Engedély biztosítási fedezet nyújtására

A társaság az 1993. szeptember 2-i (1993. szeptember 8., 211. számú O.G.) miniszteri rendelet és annak későbbi rendelkezési alapján jogosult biztosítási fedezet nyújtására.

 

 • Alkalmazandó jog

A jelen szerződésre az olasz törvények az irányadók: a Feleknek azonban joguk van a szerződés megkötése előtt más ország törvényeit választani. A társaság az olasz törvényeket javasolja. Az olasz törvények alkalmazása azonban kötelező.

 

 • A szerződésből eredő jogok elévülése

A polgári törvénykönyv 2952. cikkelye alapján a „Biztosított (azon személy, akinek érdekében a szerződés létrejött) szerződésből eredő jogai a törvény alapjául szolgáló ténytől számítva egy év múlva elévülnek”.

 

 • Szerződéssel kapcsolatos panaszok

A szerződéssel vagy kárrendezéssel kapcsolatos panaszokat írásban kell benyújtani a Társaságnak.

Mondial Assistance Italia S.p.A.

Quality Service

Piazzale Lodi, 3 - 20137 Milano (Olaszország)

fax: +39 02 26 624 008

e-mail: quality@mondial-assistance.it

 

Ha a panasz rendezését nem tartja kielégítőnek, vagy nem kap választ legfeljebb negyvenöt napon (45) belül, akkor a következő címhez fordulhat:

ISVAP

Servizio Tutela degli Utenti

Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma (Olaszország)

 

Mellékelje a vonatkozó dokumentumokat. A szolgáltatások és kötelezettségek mennyiségi megítélésével kapcsolatos panaszok bíróság elé vihetők vagy békéltetés útján rendezhetők.

 

SZERZŐDÉSES INFORMÁCIÓK

A Társaság vállalja, hogy haladéktalanul tájékoztatja a Szerződő felet a Társaságban és/vagy a szerződéssel kapcsolatos információkban bekövetkező változásokról, és megadja a szükséges adatokat.

 

Akciós utazási ajánlatok

USA Keleti-part körutazás egy kis kanadai kitérővel

2017. szeptember 27-október 8. Előfoglalási kedvezmény: 3 hónappal indulás előtt: 35 000 Ft/fő
2 hónappal indulás előtt: 17 500 Ft/fő

 

 

 

 

Előfoglalási kedvezmény:

3 hónappal indulás előtt: 35 000 Ft/fő

2 hónappal indulás előtt: 17 500 Ft/fő

 

[ tovább ]
Pihenés Tioman trópusi szigetén szingapúri látogatással

2017. július 2-14.
Előfoglalási kedvezmény: 2 hónappal indulás előtt: 10 000 Ft/fő


 

 

[ tovább ]
Hahó, a tenger!

Nagy fjordtúra & Spitzbergák

14 éjszakás hajóút már 809 €-tól/fő + ill.

[ tovább ]